About illustrationОрганізація ГО "АРКАН" зареєстрована 30.08.2013 р. Керівником організації є БЕДРІЙ ІГОР ІЛЛАРІОНОВИЧ. Код ЄДРПОУ 38894414. Організація створена для здійснення на добровільних засадах діяльності спрямованої на відродження та популяризацію традицій українського народу в системі фізично-духовного вдосконалення «АРКАН» та козацьких традицій для консолідації зусиль спрямованих на об’єднання всього українського народу, піднесення українського-національного духу, величі української нації в минулому та майбутньому, фізичного та духовного оздоровлення нації через пропаганду природно-традиційного способу мислення та життя з виробленням стратегії розбудови громадянського суспільства на засадах народовладдя, заради подальшого розвитку незалежної, демократично- правової, соціально-орієнтованої держави Україна.ГО "АРКАН" з початком в 2014 році війни з рашистами, разом з друзями та симпатиками аркану розпочали у міру своїх можливостей допомогу нашим львівським воїнам які і тоді і зараз захищають крайні рубежі України.

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" зареєстрована 29.10.2020 р. Керівником організації є БЕДРІЙ ІГОР ІЛЛАРІОНОВИЧ. Код ЄДРПОУ 43891530.Відокремлені підрозділи:1.  ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 440403512. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 439537793. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 439417904. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 440523145. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 440549776. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 440919617. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 439261968. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У МІСТІ КИЇВКод ЄДРПОУ ВП: 440789829. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 4412316510. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 4399202811. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 4410573812. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 4434635913. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 4417502114. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 4432013115. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 4461232516. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРКАН" У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІКод ЄДРПОУ ВП: 44614977
Положення про відокремлені підрозділи      Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКАОРГАНІЗАЦІЯ«МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКАК ОРГАНІЗАЦІЯ«АРКАН»м. Львів – 2021 рік ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1.Відокремленими підрозділами Організації є її підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.1.2.Відокремлені підрозділи Організації утворюються Правлінням Організації та у своїй діяльності керуються Конституцією України, Цивільним і Господарським кодексами України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, статутом ГО«ВГО«МГО «АРКАН», актами органів управління Організації та цим Положенням. 1.3.Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи.1.4.Відокремлений підрозділ підпорядковується Правлінню та керівнику (голові Правління) Організації.1.5.Відокремлений підрозділ використовує символіку Організації, що зареєстрована у визначеному законодавством порядку.1.6.Діяльність відокремленого підрозділу є неприбутковою (тобто його основною метою не є одержання прибутку).1.7.Втручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність відокремленого підрозділу, так само як і втручання відокремленого підрозділу у діяльність органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.1.8.До складу відокремленого підрозділу входять такі члени Організації, що занесені до його членського списку: 1.8.1.індивідуальні члени, що проживають в межах регіону, на території якого здійснює свою діяльність відокремлений підрозділ;1.9.Рішення про занесення члена Організації до членського списку відокремленого підрозділу приймає Керівник відокремленого підрозділу.1.10.Чисельний і персональний склад відокремленого підрозділу не обмежується.1.11.У межах регіону, де відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність, за територіальним принципом можуть бути утворені його структурні підрозділи.1.12.Відокремлений підрозділ має свій бланк, форму якого затверджує керівник Організації. З дозволу Правління Організації відокремлений підрозділ може мати свої печатки, кутові та інші штампи, інші реквізити.1.13.Відомості про відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцем знаходження Організації.1.14.Органами управління відокремленого підрозділу Організації є загальні збори та керівник відокремленого підрозділу, який обирається зборами Правління Організації.
2.МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ)
2.1.Відокремлені підрозділи діють з метою практичного втілення у відповідних регіонах статутних цілей і завдань Організації, мобілізації використання для цього місцевого або галузевого потенціалу, а також з метою поширення діяльності Організації. Впроваджують політику Організації у відповідному регіоні. 2.2.Цілями відокремленого підрозділу, у межах його основної діяльності є: 2.2.1.розробка та впровадження на території регіону заходів, спрямованих на підвищення престижу системи фізично-духовного вдосконалення «АРКАН»;2.2.2.розробка, вдосконалення та сприяння впровадженню на території регіону навчальнно-вишкільних, методичних та туристичних центрів фізично-духовного вдосконалення, проведення традиційних військово-спортивних таборових зборів, змагань, фестивалів, тощо; 2.2.3.сприяння розробці та реалізації на території регіону заходів пов’язаних з пропагандою та популяризацією здорового способу життя серед молоді;                                                                                                                                        2.3.До основної діяльності відокремленого підрозділу, спрямованої на досягнення його мети (цілей) визначених цим Положенням, належать: 2.3.1.співпраця з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, громадськими об’єднаннями, установами та організаціями з питань розвитку військово-патріотичного виховання нового покоління засобами спорту та мистецтва; 2.3.2.популяризація на території регіону інформації про діяльність Організації та відокремленого підрозділу;2.3.3.надання на території регіону інформаційної, організаційної, методичної та іншої підтримки діяльності членів Організації, залучення їх до мети та завдань Організаціїї та відокремленого підрозділу;2.3.4.Забезпечення виконання Статуту Організації та рішень їх керівних органів.2.3.5.Здійснення пошуку і консолідацію фахівців для впровадження програм Організації.
3.ОРГАНИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ3.1. Органами відокремленого підрозділу є: 3.1.1. Керівник відокремленого підрозділу; 3.1.2 Рада відокремленого підрозділу (якщо вона створена).

4.КЕРІВНИК ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ4.1.При створенні відокремленого підрозділу Правління Організації на своєму засіданні призначає керівника відокремленого підрозділу.4.2.Строк повноважень керівника відокремленого підрозділу Організації, який обирається вперше, встановлюється за рішенням Правління Організації та не може перевищувати п’яти років. Керівник відокремленого підрозділу, строк повноважень якого спливає, може бути переобраний на посаду.4.3.Керівник відокремленого підрозділу Організації повинен бути членом Організації, мати досвід роботи в спортивно-оздоровчій сфері, якщо інше не встановлено рішенням Правління Організації.4.4.Керівник відокремленого підрозділу діє відповідно до цього Положення та Статуту Організації. Керівник відокремленого підрозділу та його заступник (заступники) діють на громадських засадах, якщо інше не встановлено керівником Організації. Заступником керівника відокремленого підрозділу може бути особа яка має досвід роботи в спортивно-оздоровчій сфері.4.5.Якщо інше не встановлено наказом Керівника відокремленого підрозділу, на період тимчасової його відсутності, тимчасове виконання обов’язків Керівника відокремленого підрозділу здійснює його перший заступник, а у разі відсутності останнього – заступник Керівника відокремленого підрозділу, що працює на цій посаді довше за інших заступників. У разі тривалої відсутності Керівника відокремленого підрозділу у зв’язку з хворобою чи іншою поважною причиною, виконання його обов’язків покладається керівником Організації або Правлінням Організації на іншу особу.4.6.Керівник відокремленого підрозділу очолює та здійснює керівництво апаратом відокремленого підрозділу. Апарат відокремленого підрозділу складають Керівник відокремленого підрозділу та його заступники, а також працівники такого апарату. За посадою Керівник відокремленого підрозділу є делегатом від відокремленого підрозділу на Конференціях, Загальних Зборах (за рішенням Правління Організації) та інших заходах Організації.4.7.До компетенції Керівника відокремленого підрозділу належить:4.7.1. Представництво без доручення (довіреності) інтересів відокремленого підрозділу його членів, занесених до членського списку відокремленого підрозділу, у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх службовими та посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, органами, у тому числі з вітчизняними, іноземними та міжнародними; 4.7.2 . Внесення подання на призначення (звільнення) своїх заступників; 4.7.3. Призначення (звільнення) працівників апарату відокремленого підрозділу; 4.7.4. Утворення Ради відокремленого підрозділу, затвердження положення про неї та її персонального складу; 4.7.5. Підписання, відповідно до своєї мети та цілей, договорів, угод від імені Організації, якщо таке повноваження прописано у довіреності виданій Організацією; 4.7.6. Керівництво відокремленим підрозділом, контроль за діяльністю членів Організації, занесених до членського списку відокремленого підрозділу; 4.7.7. Скріплення своїм підписом протоколів Ради відокремленого підрозділу Організації (якщо вона створена), своїх наказів, розпоряджень, звітів, листів; 4.7.8. Вжиття заходів, спрямованих на залучення до складу відокремленого підрозділу нових членів Організації; 4.7.9. Забезпечення виконання актів, розпоряджень, вказівок, рекомендацій статутних органів Організації прийнятих в межах їх компетенції, звітування перед керівником Організації про їх виконання; 4.7.10. Підготовка проекту граничних витрат для утримання апарату відокремленого підрозділу та його чисельності, а також подання їх на затвердження керівнику Організації;4.7.11. Право вирішального голосу у прийнятті рішень Радою відокремленого підрозділу у разі рівного розподілу голосів її членів; 4.7.12. Ведення членського списку відокремленого підрозділу (такий список ведеться за типовою формою затвердженою керівником Організації); 4.7.13. Затвердження, за попереднім погодженням із керівником Організації, організаційної структури та штатного розпису апарату відокремленого підрозділу, утворення його структурних підрозділів згідно із вказаною структурою; 4.7.14. Затвердження положень про утворені структурні підрозділи апарату відокремленого підрозділу та посадових інструкцій працівників такого апарату;4.7.15. Організація поточної діяльності апарату відокремленого підрозділу;4.7.16. Розпорядження, у межах граничних витрат для утримання апарату відокремленого підрозділу та його чисельності, коштами відокремленого підрозділу та його майном з урахуванням положень статуту Організації і цього Положення, якщо таке повноваження прописано у довіреності виданій керівником Організації; 4.7.17. Контроль за вчасністю сплати членських внесків членами Організації, що входять до складу відокремленого підрозділу, звітує перед керівником Організації з цього приводу; 4.7.18. Вирішення інших питань відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності відокремленого підрозділу, у тому числі делегування своїх повноважень своєму заступнику (заступникам), працівникам апарату відокремленого підрозділу та Раді відокремленого підрозділу; 4.7.19. Звітування перед керівними органами Організації по всім питанням щодо діяльності відокремленого підрозділу.4.7.20. Вирішення додаткових делегованих статутними органами Організації питань.
5.РАДА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 5.1.У складі відокремленого підрозділу може бути створено Раду відокремленого підрозділу, положення про яку затверджує його Керівник.5.2.Головою ради відокремленого підрозділу за посадою є Керівник відокремленого підрозділу. 5.3.Рішення Ради відокремленого підрозділу вводяться у дію наказом його Керівника. 5.4.Рада відокремленого підрозділу призначена для колегіального розгляду і вирішення питань, що стосуються діяльності відокремленого підрозділу. 5.5.Кількісний і персональний склад Ради відокремленого підрозділу визначається Керівником відокремленого підрозділу. Рада відокремленого підрозділу складається із Керівника відокремленого підрозділу, його першого заступника (заступників), які є її членами за посадою, а також з інших членів. 5.6.Члени ради відокремленого підрозділу діють на громадських засадах.5.7.Рішення Ради відокремленого підрозділу приймається більшістю голосів її членів, що були присутні на її засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується Керівником відокремленого підрозділу. У разі необхідності рішення Ради відокремленого підрозділу можуть прийматись шляхом опитування її членів. При рівному розподілі голосів членів Ради відокремленого підрозділу голос Керівника відокремленого підрозділу є вирішальним. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради відокремленого підрозділу.
6.МАЙНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ6.1.Положення цього розділу застосовуються з моменту отримання від Організації відокремленим підрозділом права ведення власного балансу та бухгалтерії. До цього моменту питання майнового забезпечення відокремленого підрозділу вирішуються Організацією.6.2.Майно (кошти) відокремленого підрозділу є власністю Організації. 6.3.Джерелами надходження майна (коштів) відокремленого підрозділу є: 6.3.1.майно (кошти) передане відокремленому підрозділу членами Організації;6.3.2.майно (кошти) одержане відокремленим підрозділом в установленому порядку від держави Україна, територіальних громад, громадян, підприємств, установ та організацій, а також від іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, осіб без громадянства, іноземців, як безповоротна фінансова допомога, якщо інше не встановлено законодавством;6.3.3.майно (кошти) одержане відокремленим підрозділом як благодійні пожертви;6.3.4.майно (кошти) придбані відокремленим підрозділом за рахунок власних коштів;6.3.5.майно (кошти) одержане відокремленим підрозділом від безпосереднього здійснення Статутної діяльності Організації. 6.4.Кошти відокремленого підрозділу використовуються в межах його річного кошторису (скорочено – річний кошторис). Обов’язковою складовою частиною річного кошторису є затверджені граничні витрати для утримання апарату відокремленого підрозділу та його чисельності. Річний кошторис відокремленого підрозділу є складовою частиною річного кошторису Організації. Затвердження річного кошторису здійснює керівник Організації. 6.5.Рішення пов’язані з реалізацією права власності щодо нерухомого та іншого майна відокремленого підрозділу, права на яке підлягають державній реєстрації, приймаються згідно із статутом Організації.6.6.Відокремлений підрозділ зобов’язаний сплачувати (передавати) Організації частину від загальної суми усіх його надходжень, розмір якої встановлюється Правлінням Організації. Порядок такої оплати визначається Правлінням Організації.7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ7.1.Діяльність будь-якого відокремленого підрозділу Організації припиняється, якщо в його складі залишилося менше двох членів.7.2.Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинена шляхом його закриття на підставі рішення Правління Організації. З дня набрання чинності такого рішення відокремлений підрозділ не має права здійснювати діяльність визначену цим Положенням.

СТАТУТГромадської організації «Всеукраїнська Громадська Організація «Міжнародна Громадська Організація « АРКАН»1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1.Громадська Організація «Всеукраїнська Громадська Організація «Міжнародна Громадська Організація «АРКАН» (нададі - Організація) створена за рішенням Установчих зборів Організації та діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», цього Статуту, чинного законодавства України і міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України.1.2.Організація є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим Статутом.1.3.Організація створена і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядності, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.1.4.Організація створена на невизначений строк.1.5.Повне найменування Організації: українською мовою - Громадська Організація «Всеукраїнська Громадська Організація «Міжнародна Громадська Організація «АРКАН»; англійською мовою - Public Organization «All-Ukrainian Public Organization «International Non-Governmental Organization « Arkan».1.6.Скорочене найменування: українською мовою - ГО «ВГО«МГО «Аркан»; англійською РО «АРО « INGO«Arkan».1.7.Діяльність Організації має публічний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими юридичними та фізичними особами.1.8.Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.1.9.Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в банківських установах, круглу печатку, кутові штампи, власну символіку, може мати емблему та інші реквізити, затверджені та зареєстровані в установленому законом порядку, має право укладати правочини, розпоряджатися належним їй майном, виступати стороною в суді.1.10.Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.1.11.Діяльність Організації розповсюджується на територію України та за її межами.2.МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ2.1.Організація створюється для здійснення на добровільних засадах діяльності спрямованої на відродження та популяризацію традицій українського народу в системі фізично-духовного вдосконалення «АРКАН» та козацьких традицій для консолідації зусиль спрямованих на об’єднання всього українського народу, піднесення українського-національного духу, величі української нації в минулому та майбутньому, фізичного та духовногооздоровлення нації через пропаганду природно-традиційного способу мислення та життя з виробленням стратегії розбудови громадянського суспільства на засадах народовладдя, заради подальшого розвитку незалежної, демократично- правової, соціально-орієнтованої держави Україна.2.2.Напрямками діяльності Організації є:2.2.1.Відродження та впровадження: системи фізично-духовного вдосконалення «АРКАН» - військово-патріотичне виховання нового покоління засобами спорту та мистецтва в дусі українського традиціоналізму, козацького лицарства, відданості українському народові й українській землі.2.2.2.Створення (за погодженням державними органами) постійно діючих «січей» (навчально-вишкільних, методично-безпекових та туристичних центрів психо-фізичного вдосконалення «АРКАН»), проведення традиційних військово-спортивних таборових зборів, змагань, фестивалів тощо.2.2.3.Проведення серед молоді пропаганди і популяризації здорового способу життя.2.2.4.Здійснення комплексу заходів спрямованих на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, організація благодійних заходів по піклуванню та наданню гуманітарної допомоги дітям сиротам, проведення всебічної реабілітаційно-виховної роботи, сприяння попередженню дитячої бездоглядності, злочинності, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління.2.2.5.Здійснення на добровільних засадах діяльності спрямованої на підтримку інституту сім'ї, як основної ланки держави, створення психофізичного комфорту в сім'ї.2.2.6.Здійснення соціального захисту та матеріальної підтримки творчо обдарованих дітей та їх сімей.2.2.7. Організація та проведення спортивно-оздоровчих та трудових таборів відпочинку, розвиток масового дитячого га молодіжного туризму.2.2.8.Відродження української бойової культури та бойових умінь (боротьба козаків, горян, українські спортивні бойові виправи, походи на конях, човнах тощо), сприяння проведенню спортивних змагань з володіння історичною зброєю.2.2.9.Сприяння розвитку військо-прикладних та технічних видів спорту, освоєння сучасної техніки та транспортних засобів, проведення та участь у спортивних змаганнях.2.2.10.Дослідження історії України, сприяння відновленню історичної правди, популяризація героїчного минулого Українського козацтва, а також українських патріотично-визвольних рухів Х1Х-ХХ століття. Окрім того, пропагування культурних здобутків та досягнень української нації і українського козацтва, зокрема проведення комплексу культурно- просвітницьких заходів.2.2.11.Організація та проведення історико-географічних, фольклорно- етнографічних, археологічних експедицій, конференцій, семінарів, «круглих» столів, лекцій та курсів присвячених вивченню і розвитку духовних традицій Української нації.2.2.12.Проведення та участь у фольклорно-мистецьких, культурних заходах, фестивалях, конкурсах, виставках, концертах та шоу-програмах.2.2.13.Відродження та впровадження в побут ефективних та прогресивних народних, опришківських, козацьких традицій, обрядів та звичаїв, зокрема задля популяризації здорового способу життя.2.2.14.Проведення методично-організаційної та науково-дослідницької роботи у галузі народної та нетрадиційної медицини.2.2.15.Проведення разом з державними установами заходів природоохоронного характеру та впровадження ефективних форм захисту довкілля.2.2.16.Сприяння підвищенню активності громадян в державному та громадському житті.2.2.17.Ініціювання соціальних реформ та вивчення умов для масового повернення етнічного населення в Україну.2.2.18.Налагодження зв'язків з українцями із закордону та захист їх соціальних прав в Україні.2.2.19.Створення громадських спілок.2.2.20.Сприяння розвитку ринку інтелектуальних послуг.2.2.21.Інформаційно-аналітична діяльність.2.2.22.Науково-дослідницька діяльність.2.2.23.Забезпечення професійної та творчої взаємодії членів Організації, використовуючи при цьому можливості Інтернету, засобів масової інформації.2.2.24.Сприяння розвиткові громадянського суспільства в державі через налагодження зв’язків з міжнародними засобами масової інформації та інтернет ресурсами, з метою донесення правдивої інформації про стан справ в Україні.2.2.25.Створення благодійних рахунків та каси взаємодопомоги на базі благодійних внесків та/або добровільних пожертв громадян і організацій.2.2.26.Взаємодія з державними і приватними структурами з метою проведення силами Організації проектних робіт із ключових проблем соціально-економічного життя та створення для виконання цього завдання робочо-проектних груп експертів.2.2.27.Проведення громадських обговорень, вивчення громадської думки шляхом збору статистичних відомостей та проведенню незалежних досліджень з соціологічних, правових, економічних та інших питань.2.2.28.Сприяння формуванню середнього класу, здорової нації на підставі культурних, гуманних та духовних засад.2.2.29.Виконання програм (проектів) Організації шляхом проведення семінарів, конференцій, симпозіумів із залученням широких верств активної частини населення, людей інтелектуальної праці.2.2.30.Висунення і участь у реалізації громадянських законодавчих ініціатив щодо розвитку ефективних форм продуктивного соціального партнерства держави і суспільства в інтересах зміцнення держави і національної безпеки України.2.2.31.Взаємодія з органами виконавчої влади у питаннях захисту прав людей з інвалідністю, багатодітних сімей, молоді, безпритульних дітей, осіб похилого віку та членів Організації згідно Статуту.2.2.32.Сприяння розробці спільних робочих проектів з міжнародними організаціями для створення позитивного іміджу України у світі.2.2.33.Сприяння проведенню зібрань з українськими діаспорами, національними організаціями з метою сприяння розбудови громадянського суспільства в Україні.2.2.34.Проведення навчання активу Організації шляхом проведення семінарів, круглих столів з актуальних питань розвитку суспільства.2.2.35.Участь у розробці проектів та програм по вирішенню соціально- економічних, творчих, наукових та інших актуальних проблем суспільства.2.2.36.Участь в організації досліджень і розробка проектів та програм, спрямованих на удосконалення системи громадського управління, реформування духовних та економічних відносин.2.2.37.Співпраця з релігійними організаціями та об'єднаннями, незалежно від їх віросповідань, участь у діяльності різноманітних міжнародних організацій та об'єднань.2.2.38.Участь у міжнародних та національних конгресах, конференціях, симпозіумах та інших подібних заходах з питань, що входять до компетенції Організації.2.2.39.Організація та проведення соціологічних та моніторингових досліджень з метою розвитку громадянського суспільства.2.2.40.Випуск буклетів, інформаційних матеріалів, методичних матеріалів, вісників, візиток, тощо про можливості оздоровлення і відпочинку сімей, молоді та дітей без мети отримання прибутку.2.2.41.Випуск буклетів, інформаційних матеріалів, методичних матеріалів, вісників, візиток, тощо про туризм, туристичні маршрути та походи для сімейного, молодіжного та дитячого туризму без мети отримання прибутку.2.2.42.Організація благодійної та волонтерської діяльності з залученням іноземних волонтерів .2.2.43.Сприяння в реалізації прав та соціальних гарантій:•інвалідів війни та збройних конфліктів;•ветеранів війни та збройних конфліктів;•учасників АТО і ООС на Сході України;•полонених, пропавших безвісті та їх сімей;•сімей загиблих у збройних конфліктах .2.2.44.Організація виробництва кінофільмів та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів.3.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ3.1.Діяльність Організації базується на принципах:•поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;•колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;•виборності всіх керівних органів Організації;•періодичної звітності обраних органів управління перед членами Організації;•відкритості, гласності, прозорості;•свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;•обов'язковості дотримання всіма членами Організації, її посадовими особами Статуту та інших документів Організації.3.2 Діяльність Організації здійснюється на основі Стратегії, Морально- етичних принципів, поточних планів, інших локальних нормативних документів Організації, які затверджуються Загальними зборами Організації. Інформація про хід виконання Стратегії, Морально-етичних принципів та поточних планів є публічними, а за необхідності висвітлюється у засобах масової інформації.4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ4.1.Для реалізації основних цілей та завдань, закріплених у даному Статуті, Організація користується правами та виконує обов’язки, пов’язані з її діяльністю у відповідності до Конституції України, інших актів чинного законодавства та цього Статуту.4.2.Організація здійснює бухгалтерський облік та звітність у встановленому чинним законодавством порядку.4.3.Організація відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.4.4.Держава, її органи та організації, а також члени Організації не несуть відповідальності по зобов’язаннях Організації, як і Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях держави та членів Організації.4.5.У відповідності до своїх статутних завдань та в порядку, передбаченому чинним законодавством, Організація має право:4.5.1.Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права.4.5.2.Представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних, громадських та інших органах і організаціях.4.5.3.Порушувати клопотання перед державними та іншими установами і органами про надання допомоги Організації для вирішення статутних завдань.4.5.4.Здійснювати міжнародну діяльність, не заборонену законодавством, з іншими об’єднаннями громадян з метою вирішення статутних завдань.4.5.5.Встановлювати і розвивати ділові, гуманітарні зв’язки з представниками України і партнерами за кордоном для вирішення статутних цілей.4.5.6.Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.4.5.7.Засновувати засоби масової інформації.4. 5.8. Визначати порядок та розміри оплати праці залучених спеціалістів і ? вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Організації.4.5.9.Вступати в договірні стосунки з державними, громадськими, комерційними *та іншими організаціями, установами та підприємствами, а також громадянами та групами громадян, з метою виконання статутних цілей.4.5.10.Засновувати та вступати у різноманітні, передбачені чинним законодавством України, об'єднання, організації, підприємства, фермерські, кооперативні та мисливські господарства, спілки із українськими та закордонними юридичними і фізичними особами; створювати відокремлені підрозділи.4.5.11.Самостійно визначати форми та системи організації оплати праці штатних працівників Організації.4.5.12.Залучати до роботи в Організації за трудовим договором або договором про виконання робіт громадян, які не є членами Організації.4.5.13Набувати та захищати авторські права, здійснювати інноваційну діяльність.4.5.14Направляти у відрядження, стажування і перепідготовку, в тому числі за кордон, членів Організації з метою їхнього професійного навчання; ознайомлення з досвідом організації і діяльності інших об’єднань, благодійних фундацій, громадських організацій за кордоном; збирання ділової організації; участі в переговорах, встановлення ділових контактів тощо.4.5.15Приймати в Україні зарубіжних фахівців, спеціалістів, громадських діячів, студентів, учнів з метою обміну досвідом роботи.5.ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ5.1.Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, яким виповнилось 14 років, які визнають Статут Організації, підтримують мету та завдання Організації, виконують рішення органів управління Організації, відповідають вимогам встановленим для членів цим Статутом та Положенням про членство Організації, яке затверджується Загальними зборами.5.2.Членство в Організації є індивідуальним.5.3.Рішення про прийняття у члени Організації приймає правління Організації на підставі поданої заяви згідно Положення про членство Організації.5.4.Члени Організації мають право:•обирати або бути обраними до складу органів управління Організації;•брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;•вносити пропозиції до органів управління, які торкаються діяльності Організації;•звертатися до Організації за допомогою у захисті прав та законних інтересів;•одержувати інформацію про діяльність Організації;•вільно виходити з Організації шляхом подання заяви;•представляти Організацію лише в межах своїх повноважень та/або офіційного доручення.5. 5. Члени Організації зобов'язані:•виконувати вимоги цього Статуту;•виконувати приписи локальних нормативних документів Організації;•брати активну участь у реалізації Стратегії та завдань Організації;•утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоди Організації;•дотримуватись Морально-етичних принципів Організації, не вести діяльність, яка суперечить цілям та напрямкам діяльності Організації;•всіляко сприяти Організації в досягненні її мети;•популяризувати морально-етичні принципи Організації та її діяльність.5.6.Члени Організації можуть бути виключені за порушення Статуту, нормативних актів Організації, невиконання обов’язків, та інші дії, що негативно позначаються на діяльності Організації.5.7.Рішення про виключення з членів Організації приймається Правлінням Організації у складі не менше як 2/3 голосів присутніх членів Правління Організації або одноособово Головою Правління у випадках, передбачених абз. 5 п. 7.5 цього Статуту.6.ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ6.1.Організація є неприбутковою громадською організацією.Організація є неприбутковою, що одночасно відповідає таким вимогам:утворена та зареєстрована в порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;-установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників та членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;-установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення ).6.2.Організація має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, та використовує їх відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.6.3.Організація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане їй членами 1 учасниками) або, державою, набуте як членські внески, пожертвуване "громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаних за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження ) чи на інших підставах, не заборонених законом.6.4.Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.6.5.Організація може мати у власності, будівлі, споруди, транспорт, голаднання, інвентар, грошові кошти у національній та іноземній валютах, інші цінні папери та майно, необхідне для забезпечення своєї статутної діяльності, у випадках передбачених законодавством.6.6.Порядок сплати вступного та членських внесків визначається локальними нормативними актами Організації.6.7.Кошти та майно Організації є її неподільною власністю. Вони не можуть вільно перерозподілятися між її членами, а використовуються для досягнення мети ( цілей) і виконання завдань, передбачених цим Статутом.6.8.Члени Організації не мають права на частку майна Організації. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена організації, її посадових осіб (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших обов’язкових платежів).6.9.Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.6.10.Створені Організацією юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованим в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання Організації, створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.6.11.Кошти Організації спрямовуються на виконання статутних завдань, та забезпечення статутної діяльності Організації.6.12.Доходи (прибутки) Організації, як неприбуткової організації, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей), завдань та напрямків діяльності, визначених Статутом Організації.6.13.У разі недотримання Організацією вимог, даного розділу Статуту Організації, Організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів ( прибутків ) Організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та визначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. На підставі викладеного вище Організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року Організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.З наступного податкового (звітного) року Організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.6.14.Встановлення контролюючим органом відповідно до норм Податкового k кодексу України (надалі-Кодекс) факту використання Організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені Статутом, є підставою для виключення Організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.6.15.Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:-коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;-пасивних доходів;-коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України;-коштів, отриманих від оренди приміщень, від реалізації основних фондів, корпоративних прав;-дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги;-інших пасивних доходів (доході, отриманих у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат та відшкодувань тощо);-інших надходжень не заборонених чинним законодавством.7.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ7.1.Вищим органом управління Організації є Загальні збори, які скликаються не менше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані за рішенням Правління або на вимогу 1/10 членів Організації.7.2.Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації. Про місце, дату і час проведення Загальних зборів члени Організації повідомляються Правлінням Організації не пізніше, ніж за 14 днів до їх проведення.7.3.До компетенції Загальних зборів відноситься:7.3.1.Затвердження Стратегії, Морально-етичних принципів, інших локальних нормативних актів Організації;7.3.2.Затвердження Статуту Організації, внесення змін до нього;7.3.3.Обрання Правління, Голови Правління (керівника Організації);7.3.4.Заслуховування звітів про діяльність Правління Організації і їх затвердження;7.3.5.Реалізація права власності на майно та кошти Організації;7.3.6.Прийняття рішення про припинення діяльності, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;7.3.7.Затвердження річних планів, кошторису та витрат на рік;7.3.8.Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність Правління Організації посадових осіб Організації.7.4.З питань, перерахованих в п. 7.3. рішення на Загальних зборах приймаються ^простою більшістю голосів від числа присутніх членів Організації, крім п.п. 7.3.2., 7.3.6., для прийняття рішення щодо них, необхідна більшість не менш як у 3/4 голосів присутніх членів.Член Організації не має права голосу при прийнятті Загальними зборами рішень з питань щодо спору між ним і Організацією, якщо інше не встановлено законом.7.5.Виконавчим органом Організації є Правління.В період між зборами усю поточну діяльність Організації здійснює Правління, яке діє на підставі Положення про Правління Організації.Правління обирається Загальними зборами строком на п’ять років.Кількісний склад Правління Організації визначається у Положенні про Правління Організації.За рішенням Загальних зборів Правління може бути обрано в складі однієї особи - Голови Правління.7.6.Роботою Правління керує Голова Правління (керівник організації), який обирається Загальними зборами строком на п’ять років.7.7.До повноважень Правління Організації відноситься:•підготовка річних планів, кошторису та витрат на рік;•підготовка річного звіту про діяльність Організації;•прийняття рішення про утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації;•прийняття рішення про заснування підприємств, організацій;•прийняття рішення про присудження відзнак Організації;•прийняття до складу Організації нових членів;•скликання чергових та позачергових Загальних зборів;•організація обліку членів Організації;•підготовка проектів документів, що регулюють діяльність Організації, стратегічних планів та статутних програм;•вирішення усіх питань діяльності Організації, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.Рішення Правління Організації приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління Організації або одноособово, за умови обрання Правління в складі однієї особи - Голови Правління.7.8.Правління щорічно звітує про проведену роботу на Загальних зборах.7. 9.До компетенції Голови Правління Організації відноситься:•керування фінансово-господарською діяльністю Організації;•у межах штатного розпису здійснення прийняття та звільненняпрацівників Організації;•оперативне управління майном та коштами Організації, яке здійснюєтьсяв межах, визначених Загальними зборами. Має право першого підпису платіжних документів;•ведення справ від імені Організації з державними, громадськими таіншими органами і організаціями, а також з громадянами як України, так і іноземними;•управління поточною діяльністю Організації;•здійснення інших дій, пов’язаних із забезпеченням оперативногокерівництва діяльністю Організації.7.10.Рішення, дії чи бездіяльність Правління та/або їх посадових осіб можуть бути оскаржені членами на Загальних зборах Організації.Скарги на рішення, дії чи бездіяльність Правління та/або їх посадових осіб подаються на розгляд Загальних зборів за тиждень до їх проведення і включаються до порядку денного.7.11.Рішення, прийнятті за результатами розгляду скарг підлягають обов'язковому виконанню всіма керівними та контролюючими органами Організації та їх посадовими особами.7.12.Для проведення контролю за організаційно-фінансовою діяльністю Організація може залучати необхідних фахівців, у т.ч. аудиторів, на договірних засадах.7.13.Для здійснення контролю за дотримання Морально-етичних принципів Організації Загальними зборами може бути створена Комісія доброчесності, яка у своїй діяльності керується окремим положенням про неї, затвердженим Загальними зборами.8.ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ8.1.Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.8.2.Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.8.3.Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:•реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління Організації;•проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;•представляють Організацію на території певної адміністративно- територіальної одиниці.8.4.Керівник відокремленого підрозділу має право на:•використання назви та символіки Організації для реалізації завдань відокремленого підрозділу;•отримання допомоги у реалізації завдань відокремленим підрозділом від керівних органів та посадових осіб Організації;•присутність на Загальних зборах Організації, засіданні Правління Організації;•звернення з клопотаннями до органів управління Організації;•всебічне сприяння від органів управління Організації.8.5.Керівник відокремленого підрозділу зобов'язаний:•дотримуватись вимог Статуту Організації та її нормативних документів;•активно впроваджувати рішення органів управління Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);•не допускати дій спрямованих на порушення честі, та гідності членами відокремленого підрозділу.8.6.Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління Організації або в судовому порядку.8.7.Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.9.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ9.1.Припинення діяльності Організації відбувається за рішенням Загальних зборів шляхом ліквідації, саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.9.2.Орган, що призначив ліквідацію, саморозпуск або реорганізацію, створює ліквідаційну комісію.9.3.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає її органу, що її' призначив.9.4.Кошти та інше майно Організації в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, після проведення всіх розрахунків, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, внесених до реєстру неприбуткових організацій або зараховуються до доходу бюджету.9.5.Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку. При реорганізації Організації усі її права та обов’язки, майно переходять до правонаступників.10.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУОРГАНІЗАЦІЇ10.1.Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних зборів, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Організації.10.2.Про зміни, що сталися в статутних документах, Організація в 10- денний строк повідомляє орган реєстрації.

Made with